Scheiden en hypotheek

Scheiden en hypotheek: het is een ingewikkelde, maar zeer belangrijke combinatie. In de meeste gevallen bent u gezamenlijk eigenaar van de woning, waardoor u ook samen dient te zorgen voor de aflossing van de hypotheek bij een scheiding. Dit principe geldt totdat de hypotheek is overgenomen door u of uw ex-partner of tot het moment dat de hypotheek is afgelost met de verkoop van een woning. Omdat het bij hypotheken vaak om grote geldbedragen gaat, kunnen er behoorlijke financiële consequenties aan een hypotheek zitten. Het is belangrijk om dit bij een echtscheiding goed te regelen!

Hypotheek regelen bij een scheiding

Bij een scheiding moet u samen bepalen wat er met de woning en de hypotheek gaat gebeuren. Hoe zit het bijvoorbeeld met de woning, wie blijft hier wonen? Vaak zal degene die in een woning blijft wonen het resterende deel van de hypotheek op zich moeten nemen. Is er sprake van overwaarde, dan zal de partner uitgekocht moeten worden zodat deze zijn of haar deel van de overwaarde krijgt. De partner die de woning verlaat, zal niet meer verantwoordelijk willen zijn voor de hypotheek en uitgeschreven moeten worden. Dit noemen we ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Direct afspraak maken

Verkoop woning en aflossing hypotheek

Het is echter niet altijd mogelijk dat één van beiden de hypotheek overneemt. Bijvoorbeeld als degene die in de woning wil blijven wonen onvoldoende inkomen heeft. Of als beiden niet in de woning willen blijven wonen. Een andere oplossing is dan het verkopen van de woning, waarbij de opbrengsten gebruikt worden voor de aflossing van de hypotheek. Vaak is dit voldoende om de gehele hypotheek in een keer af te lossen. Het kan echter ook zo zijn dat de hypotheek groter is dan de waarde van de woning. Als er geen spaargeld is, blijft er een restschuld over. Heeft u een hypotheek met NHG, dan wordt in sommige gevallen de restschuld kwijtgescholden of wordt er gekeken of een bepaalde regeling mogelijk is.

Financieel advies bij scheiding

Gaat u scheiden en wilt u weten welke oplossingen er zijn voor uw hypotheek? Schakel dan een hypotheekadviseur in om u hierbij te begeleiden! Samen met u gaat deze op zoek naar een passende oplossing om de hypotheek af te lossen. In sommige gevallen kan dit door de woning te verkopen, in andere gevallen door een hypotheek over te laten nemen door een van de betrokkenen.